Cennik

Dostęp do:

Program „Matematyka Po Prostu” – 0 zł brutto na rok szkolny 2022/2023
Platforma Edukacyjna Zday – 47 zł brutto miesięcznie.
Platforma Edukacyjna Zday dostęp na 12 miesięcy – 451 zł brutto
Kurs do egzaminu 8-klasisty – Matematyka dostęp na 12 miesięcy – 647 zł brutto
Real Estate – Angielski na rynku nieruchomości – 597 zł brutto

Copyright © 2022 Polski Instytut Edukacji sp. z o.o.. Szkolenia napędza platforma Zday.pl